Daily life; Breakfast


Okulumuzda İngilizce bir DERS DEĞİL, Günlük yaşamın parçası olarak kabul edilir. Öğrencilerimiz Not için değil ,Konuşmak için İngilizce Öğrenir.