Aden Okulları gelecek nesilleri 1.sınıf itibariyle akademik, derinlik ve disiplin anlayışıyla yetiştirmeye başlıyor.

İlkokulda öğrenciye disiplinli bir şekilde akademik donanım kazandırmaya başlayıp bunun yanı sıra öğrencinin kendi ilgi alanlarını ve yeteneklerini keşfetmesine, geliştirmesine de destekler. Voleybol, basketbol, gitar, resim, ingilizce gibi kurslarla öğrencilerin sosyal yönlerinin geliştirilmesi hedeflenir.

Böylece hem akademik başarıya sahip hemde sosyal yönü güçlü, çok yönlü öğrenci profili oluşur.

ADEN İlkokulu

İlkokulda Rehberlik
Aden Okulları olarak öğrencilerimize özgün birey olma bilincini kendini doğru tanıma ve ifade edebilme kabiliyetini, duyarlı bilinçli ve özgüveni yüksek bireyler olma zihniyetini aşlıyoruz. Bunun neticesinde akademik alt yapıyı oluştururken diğer yandan hayata karşı bakış açısını şekillendirmeye başlayan, çok yönlü değişime açık, donanımlı, disiplinli, çözüm odaklı, araştıran, sorgulayan, merak eden, aktif, özgüveni yüksek birey olma yolunda sağlam adımlarla ilerler.
İlkokulda Öğrenmeye Yönelik İngilizce Eğitimi
Aden Okulları öğrencisi için ingilizce eğitimi bir zorunluluktan öte, keyifli, verimli, eğlenceli, yeni bir ufuktur. " Writing, listening, reading " şeklinde 3 bölüm olarak verilen ingilizce eğitimi öğrencilerimizde hem başarıyı getirir, hem de öğrenmeyi eğlenceli hale kılar. Böylece öğrencilerimiz gerek projelerde yer alarak gerekse okul içirisinde de ingilizce faaliyetlerde bulunarak hem akademik ve mesleki hayatlarında hem de sosyal hayatlarında ihtiyaç duydukları ingilizce eğitimini alıp başarılı bir şekilde hayata atılırlar.