Aden Ortaokul'unda, MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı haftalık ders çizelgesi doğrultusunda, Türkçe, Matematik, Fen ve teknolojileri, sosyal bilgiler, inkılap tarihi, ve Atatürkçülük, yabancı dil, din kültürü ve ahlak bilgisi, görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi ve rehberlik dersleri yer almaktadır.

5,6 ve 7. Sınıf öğrencilerimiz her hafta konu bitim sınavlarına (KBS) tabi tutulmaktadır. 6 ana dersten oluşan KBS'ler neticesinde öğrencilerimizin haftalık müfredatın ne kadarına hakim oldukları, ne kadarını kavradıkları ölçülmektedir. Çünki Aden Ortaokulu eğitim anlayışına göre bir konu eksiksiz şekilde noktalanmadan yeni bir konu öğrenilemez. Bu sınavlar sonucunda konu analizlerine göre eksiği tespit edilen öğrencilerimiz ek ders çalışmalarına alınır.

Konu bitim sınavlarının yanı sıra sıkça tekrar edilen genel deneme sınavları ile de öğrencilerimizin çeşitli ve farklı soru türleriyle tanışmaları, zamanı verimli kullanmaları ve sınav tekniklerini öğrenmeleri sağlanmaktadır.

8. Sınıf öğrencilerimiz ise hafta içlerinin yanı sıra cumartesi günleri de eğitim-öğretime devam etmektedirler. Her cumartesi, ders bitiminde değişik kaynaklardan deneme sınavlarına tabi tutulurlar. Aden Ortaokulu'nda 8.sınıflar rehberlik biriminin de desteği ile etkili, verimli ve disiplinli bir şekilde TEOG sınavlarına hazırlanırlar.

Bütün ortaokul grubumuzi ders saatleri bitiminde başlayan etüt dersleri sayesinde ödevlerini okulda öğretenleri eşliğinde tamamlayabilmekte ve çokça soru çözmektedirler. Ayrıca istedikleri öğretmen ile birebir ders çalışma imkanı da bulabilmektedirler.

ADEN Ortaokulu

Vizyon & Misyon
Vizyon : Eğitimde akademik derinlik ve disipline önem veren seçkin bir kurum olmaktır.
Misyon : Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve inkılapları ışında, mutlu, özgür, başarılı, özgüvenli yeni fikirlere açık, yaratıcı, ve araştırmacı, bireyler yetiştirmektir.
Eğitim Modeli & Yabancı Dil Eğitimi
Eğitim Modelimiz
• Akademik derinlik ve disiplin
• Yabancı Dil öğretimi
• Sosyal ve kültürel etkinlikler
• Spor faaliyetleri
Yabancı Dil Öğretimi
Yaşam boyu öğrenme ilkeleri temel alındığında, yabancı dil öğrenmenin süreklilik gerektiren bir eylem olduğu görülmektedir. Uzmanlara göre anne karnında başlayan dil eğitimi 12 yaşa kadar en verimli halini almaktadır. Bu da demek oluyor ki, dil öğrenimi lise çağlarından önce sağlam bir temelle inşa edilmelidir. İşte Bu sebeplerden dolayı ADEN Ortaokulu'nda dil eğitimine oldukça önem veriliyor. 5. ve 6. Sınıflarda yabancı dil ağırlıklı eğitim modeli uygulanmaktadır. Yazılı ve sözlü İngilizce öğrencilere motive edici ve eğlenceli yöntemler ile öğretilmektedir. Öğrencilerimiz " Cambridge Movers ve Cambridge Flyers " gibi önemli dil sınavlarına seçkin eğitim kadrosuyla birlikte hazırlanmaktadırlar. 7.sınıflarda ise dil eğitimi hafta sonu kurslarıyla desteklenmektedir. Bu sayededir ki öğrenciler 8.sınıflar geldiklerinde TEOG İngilizcesinde bu denli başarılı olabilmektedirler.