Aden Koleji’nin Amaçları 
 

Aden Koleji, 2012’de kurulduğu günden itibaren eğitimde mükemmelliği hedeflemiştir. Önce Trakya’da uzun vadede Türkiye’de akademik başarıda en üst düzeye ulaşmayı hedefliyoruz.

Bu amaç doğrultusunda Aden Koleji, yetenekli ve istekli öğrencilerin yüksek bir akademik düzeyi hedeflemelerine, Türkçe ve öğrendikleri yabancı dilleri akıcı biçimde kullanabilme becerisi kazanmalarına olanak verecek bir akademik programı benimsemiştir. Programın hedefi, öğrencilerin içten, kendinden emin ve yapıcı biçimde iletişim kurma istek ve becerilerini geliştirmektir. Öğrenciler yaşam boyu öğrenmeyi sürdürmeye, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeye özendirilmektedir. Sanat, spor ve sosyal etkinliklerle zenginleştirerek, akademik başarıda en üst düzeye düzeye ulaşmayı hedefliyoruz.

Aden Koleji, ders içi ve ders dışı çalışmalarla öğrencilerine doğruluk ve dürüstlüğe değer vermeyi, özgürlüğün sorumluluk bilinci gerektirdiğini, başkalarının gereksinimlerine, haklarına duyarlı ve saygılı olmaları gerektiğini öğretir.

Öğrenciler, akademik çalışmalar ve ders dışı etkinliklerle ilgi ve becerilerini geliştirirler.
 

Aden Koleji’nin Temel Değerleri
 

Üstün Başarı
Yüksek akademik düzey ve nitelikli öğretim ilkelerini benimseyen Aden Koleji, Türkiye’ye örnek bir eğitim modeli sunmayı hedeflemektedir.

 

Sorumluluk
Aden Koleji, öğrencilerin okul hayatlarının her aşamasında çok çalışmalarını, doğruluk ilkelerine uygun davranmalarını ve özgürlüklerin gerektirdiği sorumlulukları üstlenmelerini bekler.

 

Liderlik
Aden Koleji, öğrencilerini, içinde yaşadıkları topluma yararlı olacak birer lider olmaya hazırlar.

 

Çok Yönlülük
Aden Koleji, öğrencilerin Türkiye’ye ve yabancı dillere hakim, tüm kültürlere açık, başkalarının görüşlerine hoşgörülü ve saygılı olmalarını hedefler.

 

Denge 
Aden Koleji, eğitim ve öğretimin yanı sıra ders dışı etkinlikleri de kapsayan disiplinler arası uyumlu bir müfredat izler.

 

Aden Öğrenciyi Hayata Hazırlar

Kurumumuz ortaokul öğrencilerimizi lise sınavlarına hazırlamanın yanında sanat, bilim, kültür ve spor faaliyetlerinin de içinde bulunduğu programıyla öğrenciyi sadece sınava değil hayata da hazırlar. Gitar çalan, kodlama yapan, proje hazırlayan, kitap okuyan, toplumsal ve bireysel yaşam kurallarına ve ahlakına sahip öğrenciler kurumumuz bünyesinde kendi geleceklerini bizlerle birlikte inşa eder.
 

Başarının Yolu Doğru Okul Seçiminden Geçer

Aden Koleji olarak öğrencilerimizin aldığı eğitimi çok önemsiyoruz. Öğrencinin eğitim aldığı kurumun fiziki yapısının uygunluğu, sınıfların verim, dikkat ve teşvik bakımından öğrencinin ihtiyaçlarına cevap verebilmesi oldukça önemlidir. Doğru bir öğrenme ortamı başarıyı getirir. Öğrenci doğru öğrenme ortamında ilgi ihtiyaçlarına uygun bir şekilde dizayn edilmiş bir kurumun içerisinde başarılı olur. Kurumumuz bu doğrultuda pedagojik yöntemlerle fiziksel yapısını bir araya getirerek öğrencilere uygun bir biçimde düzenlenmiştir.
 

Öğretmen, Psikolojik Danışmanlık ve Programlanmış Bir Lise Hayatı

Kurumumuzda görev alan öğretmenlerimizin seçiminde; alan bilgisi, sınıf yönetimi yetkinliği, genel kültür ve iletişim becerisi gibi öğretmenlik ölçütleri yanında eleştirel düşünme becerisi gelişmiş, sürekli araştıran, düşünen ve çağdaş birey gerekliliklerini taşıyan, müfredata hakim, sınava hazırlık tecrübesi olan bir eğitim kadrosu titizlikle bir araya getirilir.
 

Öğretmenlerimiz güncel teknolojik gelişmelere uyum sağlayıp, eğitim dünyasındaki yeniliklerle derslerini zenginleştirerek öğrencilerimizi ders içi ve ders dışında özenli bir şekilde geleceklerine hazırlar. Bu süreçte öğretmen ve öğrenciler arasındaki bilgi alışverişi iki taraflı olarak gerçekleşir. Öğretmen öğrenciyle, öğrenci öğretmenle paylaşır. Bilginin paylaşıldığı süreçte de disiplinli bir çalışmayla başarı kaçınılmazdır.
 

Bu sürecin en büyük destekçisi ise psikolojik danışmanlık hizmetidir. Kurumumuzda rehberlik öğretmenlerimiz, öğrencilerimizin hem sosyal hem de eğitim hayatını yakından takip ederi. Bireysel ve grup olarak psikolojik rehberlik hizmetleriyle çalışma programları hazırlanır. Öğrencinin ilgi ve hobileri tespit edilir. Başarılı olduğu alanları geliştirmesine yardımcı olunur. Akademik hayatının sürdürülebilir bir başarıyla devam etmesi için anahtar kural iletişimdir. Aden Koleji bünyesindeki her öğrencimizin geleceği için titizlikle çalışıyoruz.

Site İçerisinde Ara